USŁUGI GEODEZYJNE

Poznaj naszą ofertę usług geodezyjnych

Zdjęcie map do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Wykonanie mapy do celów projektowych to usługa, która polega na sporządzaniu dokładnych i aktualnych map terenu, na którym planuje się realizację inwestycji. Mapy te zawierają informacje o położeniu i kształcie obiektów budowlanych, sieci infrastruktury technicznej, granicach działek i innych elementach istotnych dla projektu wskazanych przez projektanta ). Mapy do celów projektowych są niezbędne dla architektów, projektantów i inwestorów, ponieważ stanowią podstawę do opracowania koncepcji i dokumentacji technicznej budowy lub przebudowy obiektów.

Tyczenia budynków i budowli

Tyczenia budynków i budowli to usługa geodezyjna polegająca na przeniesieniu projektu architektonicznego na teren budowy. Tyczenia umożliwiają prawidłowe wyznaczenie położenia i wymiarów obiektów budowlanych w stosunku do państwowej osnowy geodezyjnej i granic działki. Zapewniamy szybką i sprawną realizację zleceń oraz atrakcyjne ceny.

Geodezyjny podział nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości polega na wyodrębnieniu z istniejącej działki ewidencyjnej kilku mniejszych o określonych numerach i granicach. Jest to często korzystne rozwiązanie dla właścicieli dużych nieruchomości, którzy chcą je sprzedać lub podzielić między spadkobierców (zniesienie współwłasności). Podział nieruchomości wymaga jednak zaangażowania geodety i spełnienia odpowiednich warunków prawnych i technicznych. Jeśli szukasz profesjonalnej i rzetelnej firmy geodezyjnej, która pomoże Ci w podziale Twojej nieruchomości, skontaktuj się z KGEO. Oferujemy kompleksową obsługę i atrakcyjne ceny.

Zdjęcie wznowienia znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych to usługa geodezyjna, która polega na odtworzeniu położenia znaków granicznych, które zostały zniszczone, przesunięte lub zatarte. Jest to niezbędne, aby prawidłowo określić granice nieruchomości i uniknąć sporów sąsiedzkich. Jeśli potrzebujesz wznowić znaki graniczne swojej działki, skorzystaj z profesjonalnej oferty firmy KGEO, która gwarantuje szybką i dokładną realizację zlecenia.

Inwentaryzacja budynków i przyłączy

Inwentaryzacja budynków i przyłączy to jedna z najważniejszych usług geodezyjnych, która polega na dokładnym pomiarze i dokumentacji stanu istniejącego obiektów budowlanych i ich połączeń z sieciami uzbrojenia terenu. Jest to niezbędna czynność zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu inwestycji budowlanej. Inwentaryzacja budynków i przyłączy pozwala na sprawdzenie zgodności wykonania z projektem, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz aktualizację ewidencji gruntów i budynków. Jeśli szukasz profesjonalnej i rzetelnej firmy geodezyjnej, która wykona dla Ciebie inwentaryzację budynków i przyłączy w atrakcyjnej cenie, skontaktuj się z KGEO.

Zdjęcie uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP

Uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP

Uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP to niezbędny krok przed uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci uzbrojenia terenu. Polega on na sprawdzeniu zgodności i bezkolizyjności projektu z istniejącą infrastrukturą i przepisami prawa. Uzgodnienia ZUDP dokonuje się na naradzie koordynacyjnej z udziałem starosty i dostawców mediów. Jeśli szukasz profesjonalnej firmy, która pomoże Ci w przygotowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej w ZUDP, skorzystaj z usług geodezyjnych KGEO.

Zdjęcie geodezyjnego pomiaru pionowości

Geodezyjne badanie pionowości

Badanie pionowości to usługa geodezyjna, która jest szczególnie przydatna w przypadku szybów okiennych, kominów, słupów konstrukcyjnych, elewacji i innych elementów budowlanych, pozwalając na dokładne określenie różnic w pionie między punktami oraz ewentualnych odchyłek od wertykalnej osi. Jest to ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, zwłaszcza tych wysokich i wysmukłych. Badanie pionowości wykonuje się zarówno na etapie budowy, jak i w trakcie eksploatacji obiektu.

Pomiary objętości mas ziemnych

Pomiary objętości mas ziemnych, takie jak hałdy czy wykopy, to usługa geodezyjna, która umożliwia dokładne określenie objętości takich mas oraz ich kształtu. Dzięki temu możliwe jest np. dokładne oszacowanie ilości ziemi potrzebnej do wypełnienia wykopu lub zaplanowanie transportu i składowania materiału budowlanego. Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia robót ziemnych, planowania kosztów i optymalizacji procesów. Jeśli szukasz profesjonalnej i rzetelnej firmy geodezyjnej, która wykona dla Ciebie pomiary objętości mas ziemnych, skontaktuj się z KGEO. Oferujemy szybką i dokładną usługę w niewygórowanej cenie.

Zdjęcie innych prac geodezyjnych

Inne usługi geodezyjne

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych - realizujemy nietypowe i spersonalizowane usługi geodezyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Niektóre zlecenia geodezyjne wymagają specjalnego podejścia i doświadczenia, dlatego oferujemy naszym klientom inne, nietypowe usługi geodezyjne. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej i niebanalnej pomocy geodezyjnej, skontaktuj się z nami. Firma KGEO to gwarancja jakości i terminowości.

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej

Interesuje Cię uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej? Oferujemy usługi certyfikacji energetycznej dla budynków w Warszawie i okolicach, w tym w powiatach: grodziskim, żyrardowskim, warszawskim zachodnim, pruszkowskim, piaseczyńskim oraz sochaczewskim.

Zainteresowała Cię nasza oferta usług geodezyjnych? Skontaktuj się z nami!

Powierz nam pomiary

Proces obsługi geodezyjnej budowy budynku

I ETAP
Zakup działki, wznowienie znaków granicznych

Zazwyczaj inwestycja rozpoczyna się od zakupu działki budowlanej. W celu dokładnego zlokalizowania nieruchomości przed zakupem, konieczne jest znalezienie znaków granicznych wskazujących granice praw własności. W przypadku, gdy sprzedający nie zadbał o te znaki, warto zlecić geodecie uprawnionemu odszukanie lub wznowienie ich położenia. Na podstawie dokumentów, geodeta będzie w stanie wskazać dokładny przebieg granic nieruchomości.

II ETAP
Mapa do celów projektowych

Po podpisaniu aktu notarialnego, czas na zaplanowanie swojego miejsca zamieszkania. W trakcie ustalania warunków zabudowy działki budowlanej, ważne jest uzyskanie mapy do celów projektowych, na której architekt umiejscowi projektowany budynek. W tym celu geodeta dokonuje aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej, pozyskanej z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Geodeta mierzy również szczegóły sytuacyjne na działce, które mogą mieć wpływ na lokalizację Państwa inwestycji.

III ETAP
Wytyczenie budynku

Kolejnym etapem procesu budowlanego jest pojawienie się geodety na placu budowy. Po zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, konieczne jest wytyczenie budynku na działce. Podlegają temu główne osie obiektu budowlanego, poziom posadowienia podłogi („0” budowy), charakterystyczne punkty projektowanej konstrukcji oraz stałe punkty wysokościowe, czyli repery robocze. Po wykonaniu tych prac geodeta sporządza szkic tyczenia i dokonuje wpisu do dziennika budowy.

IV ETAP
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku

Ostatnim krokiem po zakończeniu prac budowlanych jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. W tym procesie geodeta dokonuje pomiaru wybudowanych obiektów oraz sporządza dokumentację geodezyjną, która zawiera aktualne dane o przestrzennym rozmieszczeniu budynku oraz przyłączy. Dokumentacja ta jest następnie przekazywana do odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wynikiem opracowania jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Ponadto geodeta porównuje umiejscowienie wybudowanego obiektu z jego projektem i informuje kierownika budowy o zgodności lub niezgodności położenia.

Szczegółowa lista oferowanych usług geodezyjnych

– aktualizacje mapy zasadniczej (sporządzenie map do celów projektowych)
– inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych i budynków
– tyczenia obiektów budowlanych/budynków
– uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP
– geodezyjna obsługa  budowy/montażu 
– badanie pionowości (szyby windowe, kominy, słupy konstrukcyjne, elewacje itp.)
– pomiary objętości mas ziemnych (hałdy, wykopy)
– usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości
– wznowienia punktów granicznych działek
– opracowania geodezyjne dla celów prawnych
– połączenia (scalenia) działek
– weryfikacja/aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
– pomiar powierzchni użytkowej
– opracowania „plików wsadowych” zgodnych z systemem GEOINFO
– inne nietypowe usługi geodezyjne, gdzie istnieje zapotrzebowanie na profesjonalne umiejętności pomiarowe i wiedzę

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!