Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Oferta


Plany
Plany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres naszych usług obejmuje:


Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Mapy do celów projektowych w formie analogowej i numerycznej
 • Pomiary uzupełniające

 

Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne

 • Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze budynków i budowli
 • Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego terenu
 • Tyczenia budynków i budowli
 • Tyczenia uzbrojenia podziemnego ( gazu , prądu wody kanalizacji itp.)

 

Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

 • Podziały nieruchomości
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Wznowienia punktów granicznych działek
 • Ustalanie przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów
 • Pomiary przebiegu granic użytków gruntowych
 • Wykazy zmian dla ksiąg wieczystych
 • Mapy do celów prawnych
 • Dokumentacje do zmian w operacie ewidencji gruntów

 

Wzory wniosków składanych do:

 • urzędu gminy
  • Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału
  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości - budynku
  • Wniosek o wydanie warunków zabudowy
  • Wniosek o wydanie wypisu z m.p.o.
  • Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału działki
 • starostwa powiatowego
  • Wniosek o nadanie klauzuli do wpisu do ksiąg wieczystych
  • Wniosek o sprzedaż map
  • Wniosek o wydanie informacji o posiadaniu gruntów
  • Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków
  • Wniosek o zmianę danych ewidencyjnych w ewidencji gruntów